آدرس جایزه کارتون ایرانی پرتغال کارتون

آدرس: جایزه کارتون ایرانی پرتغال کارتون جشنواره کشور پرتغال اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷/ آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۹۷ تظاهر می‌کند ، علی ربیعی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نمایان شدن آثار اشتغال ایجاد شده است زمان‌بر هست، گفت: دولت به دنبال اشتغال پایدار است تا بتواند اثرات مثبتی از ای

ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷/ آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۹۷ تظاهر می‌کند ، علی ربیعی

علی ربیعی: ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷/ آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۹۷ تظاهر می کند

عبارات مهم : صندوق

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نمایان شدن آثار اشتغال ایجاد شده است وقت بر هست، گفت: دولت به دنبال اشتغال پایدار است تا بتواند اثرات مثبتی از این امر را ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی در شورای تخصصی اشتغال در استانداری مازندران با اشاره به اینکه مازندران توانمندی اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد و جهت دولت در برنامه ریزی توسعه کشور مهم هست، عنوان کرد: مازندران ظرفیت های اقتصادی بسیار مهمی دارد که در سطح کشور نمود خود را نشان داده است.

ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷/ آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۹۷ تظاهر می‌کند ، علی ربیعی

وی با بیان اینکه ماهیت کاربری دِه در مازندران در حال عوض کردن و از اشتغال مولد به اشتغال مستقلات رسیده هست، عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری گردشگری و روستایی می توانیم سهم استان را در سرمایه گذاری خارجی زیاد کردن دهیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه شهرها و بخش های استان به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالعه و بررسی شده است و تمامی نقاطی که می توان اشتغال پایدار در آن مناطق ایجاد کرد شناسایی شده است اند، عنوان کرد: این طرح مطالعاتی از سال ۹۳ در وزارت منزل شروع شد و امسال تا حدود زیادی به آخر رسیده و در نظر داریم از اطلاعات به دست آمده بهره برداری مناسب داشته باشیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نمایان شدن آثار اشتغال ایجاد شده است زمان‌بر هست، گفت: دولت به دنبال اشتغال پایدار است تا بتواند اثرات مثبتی از ای

وزیر کار با اشاره به اینکه جهت ایجاد اشتغال مجوز و تسهیلات پرداخت می شود ولی شیوه های تولید سنتی باید اصلاح شود، عنوان کرد: بودجه ریزی عملیاتی در کشور شروع شده است و در این روش به استان ها ابلاغ شده است تا برنامه ریزی ها از محدوده زمانی خارج و درون نگری مدیریت اعمال شود.

وی با تاکید بر اینکه در نظر داریم سهم همکاری بخش شخصی را در پروژه های دولتی زیاد کردن دهیم، بیان کرد: دولت دوازدهم به امروز فکر نمی کند و به فکر دولت های بعدی است تا برنامه ها و تصمیم های گرفته شده است ادامه یابد.

ربیعی با اشاره به اینکه آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۱۳۹۷ تظاهر خواهد کرد، گفت: هشت سال وقت خواهد برد تا اثر رشد اقتصادی در کشور نشان داده شود. رشدی که از سال ۱۳۷۶ شروع شده است بود در سال ۱۳۸۴ اثرش را نشان داد ولی در سال ۱۳۸۷ کم کردن یافت.

ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷/ آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۹۷ تظاهر می‌کند ، علی ربیعی

وی با تاکید براینکه ملموس شدن رشد پایدار و رونق اقتصادی زمانبر هست، گفت: میانگین قیمت تمام شده است تولید شغل به صورت میانگین ۷۰۰ میلیون تومان است که این مقدار در صنایع کوچک به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد. امروز یک درصد رشد اقتصادی کمتر از صدهزار شغل ایجاد می کند، از این رو باید روش های سازمانی را در ایجاد اشتغال عوض کردن داد که در این راه مسیر جدیدی را جهت ایجاد اشتغال در نظر داریم که یکی از این روش ها اشتغال پایدار است.

وی تصریح کرد: در اشتغال پایدار در نظر ایجاد اشتغال ۶۰۰ هزار شغل آینده نگری شده است است و نیز تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت طرح کاروزی تخصیص داده شده است داده شد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نمایان شدن آثار اشتغال ایجاد شده است زمان‌بر هست، گفت: دولت به دنبال اشتغال پایدار است تا بتواند اثرات مثبتی از ای

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده است است.به گزارش ایسنا، علی ربیعی در شانزدهمین سفر استانی خود به مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های وسیع جهت کم شدن قیمت بیکاری در سال۹۷توسط دولت یادآور شد: با زیاد کردن حداقل مستمری مددجویان تلاش شد تا از فقر درآمدی این اقشار جلوگیری شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با کارها حمایتی کشور کشور عزیزمان ایران در شاخص فقر مطلق و فقر شدید در جایگاه خوبی واقع شده است است و اصلاح زندگی مردم و زیاد کردن قدرت خرید نیز در سیاست های دستمزدی تعبیه شده است است.

ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷/ آثار اشتغال ایجاد شده است در سال ۹۷ تظاهر می‌کند ، علی ربیعی

وی از ایجاد صندوق رفاه در بودجه سال ۹۷ خبر داد و گفت: تفاوت این صندوق با شرکت نشانه مندی یارانه ها در سیاست گذاری رفاهی این صندوق است.

ربیعی خاطرنشان کرد: شرکت هدفمندی یارانه ها مانند بانک یک کارپرداز است که پول را بدون هیچ برنامه ریزی مدونی از محل حامل های انرژی برداشت و از چکی به چک دیگر انتقال یافته می کند ولی صندوق رفاه جهت مقابله با فقر به وجود آمده و مبتنی بر فقر زدایی است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مازندران شغل های پرکاربرد چون “ای سی تی” و “گردشگری” و در درجات بعد صنایع مکمل، بسته بندی، گوشت و آبزیان شناسایی شده است و باید بر اساس آن تقسیم تسهیلات صورت گیرد تا اوضاع اشتغال اصلاح یابد، ادامه داد: سیاست فقرزدایی در استان مازندران ذیل عنوان بازماندگی از تحصیل، حمایت غذایی، سوتغذیه و مسکن حمایتی در جهت زیاد کردن رفاه شهروندان استان مازندران به کمیسیون حمایتی استان ارجاع شده است است.

ربیعی بااشاره به اینکه جهت ایجاد اشتغال در استان مازندران در مجموع دو هزار و ۱۳۲میلیارد تومان تسهیلات ریالی تخصیص داده شده است یافته که از این مقدار ۷۴۰میلیارد تومان جهت رونق و ۷۵۰میلیارد تومان نیز جهت اشتغال فراگیر در نظرگرفته شده است هست، خاطرنشان کرد: ۴۸۰میلیاردتومان نیز جهت اشتغال روستایی آینده نگری شده است تا صورت اشتغال روستایی عوض کردن یاید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۱۳۰میلیارد تومان از این تسهیلات نیز جهت مشاغل خانگی در نظرگرفته شده است است و مشاغل پشتیبان نیز ۳۲میلیاردتومان از این تسهیلات را به خود تخصیص داده شده است داده اند، تصریح کرد: ۶۷۰میلیاردتومان نیز تسهیلات ارزی جهت زیاد کردن قیمت اشتغال جهت استان مازندران در نظرگرفته شده است که با سخت کوشی و برنامه ریزی درست مدیران این استان باید جذب شود.

واژه های کلیدی: صندوق | اشتغال | استانی | اقتصادی | مازندران | علی ربیعی | رونق اقتصادی | استان مازندران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs